TƯ VẤN MUA HÀNG 028 7774 8885 (PHÍM 1)

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Giới thiệu

1.1 Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn có vai trò quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này phác thảo chính sách và trách nhiệm của Công ty TNHH K-HOMÈS (gọi chung là “K-HOMÈS”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) liên quan đến việc thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

1.2 Các biện pháp bảo mật mang tính tổ chức và kỹ thuật đã được thực hiện để bảo vệ tất cả các trang web của chúng tôi tránh khỏi những rủi ro trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân. Các đối tác của chúng tôi hỗ trợ trong việc cung cấp trang web cũng sẽ phải tuân thủ các quy định này.

1.3 Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này để biết và hiểu rõ các mục đích mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

1.4 Bằng cách tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng (các) trang web này hoặc ứng dụng di động, bạn biểu thị rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của tuyên bố Chính sách quyền riêng tư này hoặc sửa đổi sau đó đối với bộ sưu tập của K-HOMÈS, sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

2. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ luật hiện hành.

3. Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân hoặc Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một cá nhân, người được xác định hoặc có thể nhận dạng được từ thông tin đó hoặc thông tin khác mà cá nhân đó sở hữu hoặc có trong cơ sở dữ liệu (dù là điện tử hay không) theo luật hiện hành.

4. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

4.1 Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đồng ý với chúng tôi. Với sự đồng ý trước của bạn, thông tin cá nhân mà K-HOMÈS có thể thu thập về bạn bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau, nếu có:

 • (a) tên, giới tính, ngày sinh, số nhận dạng cá nhân, thông tin thành viên, đăng ký bất kỳ gói sản phẩm nào, liên hệ thanh toán và/hoặc chi tiết giao hàng như địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại;
 • (b) thông tin thanh toán của bạn, ví dụ: thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc chi tiết ngân hàng bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn;
 • (c) chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua, bao gồm cả chi tiết bảo hành;
 • (d) thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho tất cả các cuộc khảo sát, mức độ hài lòng về dịch vụ, khuyến mãi, bốc thăm may mắn/cuộc thi;
 • (e) hồ sơ liên lạc của chúng tôi với bạn, bao gồm mọi khiếu nại, yêu cầu, yêu cầu bồi thường, dịch vụ và sửa chữa, dịch vụ hậu mãi và/hoặc thắc mắc;
 • (f) ảnh, hình ảnh, video, đoạn phim CCTV và/hoặc bản ghi âm cá nhân của bạn;
 • (g) Việc truy cập và các hoạt động của bạn, chẳng hạn như các sự kiện tiếp thị của chúng tôi tại (các) trung tâm trải nghiệm thương hiệu của chúng tôi, (các) cửa hàng bán lẻ/đại lý phân phối được ủy quyền và/hoặc các địa điểm do chúng tôi xác định;
 • (h) thông tin do bạn và/hoặc bên thứ ba cung cấp như một phần trong đơn xin việc của bạn với chúng tôi (tùy thuộc vào vai trò mà bạn ứng tuyển, thông tin này có thể bao gồm thông tin nhạy cảm, kiểm tra thẩm định, v.v.);
 • (i) thông tin trong bất kỳ bài đánh giá hoặc nhận xét nào của người tiêu dùng hoặc (các) sản phẩm mà bạn đăng công khai hoặc gửi riêng qua (các) trang web của chúng tôi, (các) tài khoản truyền thông xã hội, (các) trang web hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba; và
 • (j) các lượt truy cập và hoạt động của bạn trên (các) trang web được ủy quyền của chúng tôi hoặc (các) cửa hàng bán lẻ (bao gồm thông qua các nền tảng/thị trường trực tuyến của họ) liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

5. Cách thức chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn

5.1 Với sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây, nếu có:

 • (a) để cho phép bạn truy cập và/hoặc sử dụng dịch vụ (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi;
 • (b) để xác minh danh tính của bạn khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi;
 • (c) để cải thiện và cập nhật hồ sơ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào bạn đã yêu cầu từ chúng tôi;
 • (d) để xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích như kế toán, thanh toán và kiểm toán;
 • (e) phát triển sản phẩm và dịch vụ;
 • (f) dịch vụ khách hàng và quản trị bao gồm đăng ký và quản lý bảo hành, trả lời khiếu nại, thắc mắc, nhận xét và yêu cầu, thực hiện dịch vụ sau bán hàng, đánh giá và trả lời đánh giá của người tiêu dùng hoặc sản phẩm, bốc thăm may mắn/cuộc thi, lớp học nấu ăn hoặc sự kiện ẩm thực, sự kiện tiếp thị, giao hàng và lắp đặt sản phẩm của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc nhà thầu độc lập của chúng tôi, mẹo bảo trì sản phẩm, dịch vụ được cá nhân hóa và/hoặc bất kỳ điều gì liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và/hoặc các vấn đề liên quan đến khách hàng;
 • (g) khảo sát, sự hài lòng về dịch vụ, phản hồi, nghiên cứu thị trường, khuyến mại và các hoạt động tiếp thị;
 • (h) đánh giá đơn xin việc của bạn;
 • (i) quản lý kỹ thuật của (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi; và
 • (j) tuân thủ pháp luật hiện hành và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

5.2 Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong tương lai, bạn có thể viết thư cho chúng tôi bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email tới cskh@khomes.vn.

6. Giao dịch với chúng tôi ẩn danh hoặc sử dụng biệt danh

Khi cần thiết và hợp pháp, bạn có thể giao dịch với chúng tôi ẩn danh hoặc sử dụng biệt danh nếu bạn muốn, bao gồm cả khi bạn đăng bài đánh giá hoặc nhận xét về sản phẩm và sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nếu chúng tôi không thể xác định danh tính của bạn hoặc nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, thì chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin toàn diện/đầy đủ về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, phản hồi khiếu nại, câu hỏi, nhận xét và yêu cầu, đánh giá, bài đăng hoặc đánh giá đơn xin việc của bạn, nếu có.

7. Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

7.1 Chúng tôi làm việc cùng với một số bên thứ ba bao gồm các công ty liên quan, chi nhánh của chúng tôi và Công ty K-HOMÈS. Chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận các bên thứ ba này để giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong quá trình thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin về bạn với và giữa các công ty liên quan, đơn vị liên kết của chúng tôi, Công ty K-HOMÈS và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, một số trong số đó có thể nằm ở các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây, nếu có:

 • (a) cho công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, chi nhánh và/hoặc các công ty có liên quan của chúng tôi trong Công ty K-HOMÈS ở các khu vực pháp lý khác;
 • (b) cho các bên thứ ba như nhà cung cấp sản phẩm, đại lý được ủy quyền, đại diện, trung gian, nhà thầu, nhà thầu độc lập, đại lý/nhà phân phối/đại diện sản phẩm của chúng tôi (bao gồm cả thông qua nền tảng/thị trường trực tuyến), nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng di động, cố vấn và tư vấn bên ngoài để cung cấp các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ lưu trữ, dịch vụ lập trình, dịch vụ bán hàng và tiếp thị, dịch vụ pháp lý, dịch vụ đại lý truyền thông, bảo trì và sửa chữa dịch vụ sản phẩm và/hoặc dịch vụ trung tâm liên hệ khách hàng cho chúng tôi và/hoặc cho và đại diện cho chúng tôi;
 • (c) đến bất kỳ (các) trang web truyền thông xã hội hoặc ứng dụng di động nào như Facebook, Instagram, Zalo, LINE nhằm mục đích tạo đối tượng tùy chỉnh để tiếp thị mục tiêu; và
 • (d) khi việc tiết lộ được cho phép hoặc yêu cầu bởi tòa án, trọng tài, tòa án và cơ quan quản lý theo luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được chuyển ra bên ngoài quốc gia cư trú của bạn được bảo vệ đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển giao đó tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

8. Chất lượng và Bảo mật Thông tin Cá nhân của Bạn

8.1 Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các bước và nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập là chính xác, cập nhật và đầy đủ, và khi được sử dụng hoặc tiết lộ, phù hợp với mục đích sử dụng hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, vui lòng giúp chúng tôi duy trì chất lượng thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi nếu bạn tin rằng thông tin cá nhân mà K-HOMÈS nắm giữ về bạn có thể không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời hoặc không liên quan.

8.2 Chúng tôi có các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ để phòng tránh bị lạm dụng, can thiệp và mất mát cũng như phòng tránh hành vi truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước và nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân tiết lộ, chuyển nhượng hoặc chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi được bảo vệ ở mức độ tương tự. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn và bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn được truyền qua (các) trang web hoặc ứng dụng di động này; bất kỳ sự truyền tải nào đều có rủi ro.

8.3 Để bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân của bạn ở định dạng điện tử trên cơ sở dữ liệu trung tâm được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật do Công ty K-HOMÈS hoặc các công ty liên quan của chúng tôi sở hữu và vận hành, chủ yếu đặt tại Việt Nam, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc và /hoặc các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu. Các công ty này phải tuân theo các hướng dẫn của Công ty K-HOMÈS về bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, những người cũng có thể lưu trữ hoặc lưu trữ thông tin trên máy chủ hoặc nền tảng mà chúng tôi thu thập thông qua việc sử dụng dịch vụ của họ, phải tuân theo nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân mà họ xử lý thay mặt chúng tôi. Chúng tôi cũng giữ một số thông tin cá nhân ở dạng bản cứng. Các tài liệu này được lưu giữ ở các địa điểm an toàn trong văn phòng K-HOMÈS và/hoặc các nơi đủ cơ sở vật chất để lưu giữ. K-HOMÈS hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu chứa thông tin cá nhân đối với những nhân viên được ủy quyền, những người cần thông tin cho mục đích tiến hành kinh doanh của K-HOMÈS theo Chính sách quyền riêng tư này.

8.4 Chúng tôi khuyến khích bạn cẩn thận và bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi sử dụng (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Trong trường hợp tội phạm mạng, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những hành động đó dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp.

8.5 Nếu chúng tôi đã cung cấp (hoặc bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập các phần khác nhau của (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu đó. Chúng tôi yêu cầu bạn không tiết lộ việc sử dụng mật khẩu cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp.

8.6 Các quy trình bảo mật của chúng tôi, nếu cần, sẽ liên tục được tăng cường khi có công nghệ mới.

8.7 Chúng tôi cũng cam kết không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

9. Xử lý dữ liệu trên trang web

9.1 (Các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi sử dụng một tính năng của trình duyệt được gọi là “cookie”. Khi bạn truy cập (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, (các) máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động ghi lại các thông tin sau:

 • (a) ngày truy cập;
 • (b) thời gian và thời lượng truy cập;
 • (c) URL của trang web liên kết hoặc ứng dụng di động;
 • (d) tên nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn;
 • (e) các trang web hoặc ứng dụng di động mà bạn truy cập;
 • (f) các tập tin được truy cập;
 • (g) loại và phiên bản trình duyệt;
 • (h) hệ điều hành;
 • (i) Địa chỉ IP (ẩn danh).

9.2 Thông tin này được thu thập thông qua cookie và các thành phần hoạt động (ví dụ: JavaScript) mà K-HOMÈS sử dụng để tuân theo sở thích của khách truy cập và tối ưu hóa (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi cho phù hợp. K-HOMÈS không cố gắng xác định danh tính của bạn bằng thông tin này.

9.3 Bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để thông báo khi bạn nhận được cookie hoặc từ chối chấp nhận cookie. Xin lưu ý rằng một số phần nhất định trang web có thể không hoạt động bình thường nếu bạn từ chối cookie. Một số phần sẽ kết thúc vào cuối mỗi phiên và một số phần sẽ được kéo dài hoạt động để khi bạn quay lại (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, bạn sẽ có trải nghiệm người dùng tốt hơn. Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung chúng tôi gửi cho bạn và để làm cho hoạt động tiếp thị của chúng tôi phù hợp hơn.

9.4 Chúng tôi cũng cho phép Facebook và/hoặc Instagram và/hoặc LINE và/hoặc Google sử dụng cookie của bên thứ ba trên (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn khi bạn truy cập (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và các nền tảng tài khoản truyền thông xã hội khác.

9.5 Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem những cookie nào đã được đặt cũng như cách quản lý và xóa chúng, hãy truy cập www.allaboutcookies.org.

9.6 Để giúp chúng tôi thiết kế (các) trang web hoặc ứng dụng di động của mình một cách phù hợp, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu sử dụng liên quan đến việc bạn truy cập (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi bằng cookie phân tích và các công nghệ khác. Là một phần của việc này, chúng tôi ghi lại chuyển động chuột và nhấp chuột của những người dùng được chọn ngẫu nhiên trên (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Tất nhiên, địa chỉ IP của bạn được ẩn danh. Nhật ký về việc bạn sử dụng (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi được phân tích ngẫu nhiên để chúng tôi có thể rút ra các cải tiến tiềm năng cho (các) trang web hoặc ứng dụng di động của mình.

9.7 Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của mình, Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Đan Mạch cho mục đích thu thập dữ liệu sử dụng này.

9.8 Chúng tôi không kết hợp hồ sơ sử dụng thu được với tên của bạn hoặc bất kỳ chi tiết nào khác có thể tiết lộ danh tính của bạn, chẳng hạn như địa chỉ e-mail của bạn. Theo luật hiện hành có liên quan (nếu có), chúng tôi được phép xử lý dữ liệu trong bối cảnh này với sự đồng ý của bạn. Dữ liệu sử dụng sẽ bị xóa sau ba tháng kể từ ngày dữ liệu được thu thập.

9.9 Từ chối: Vui lòng sử dụng trang web từ chối của Mouseflow qua liên kết sau nếu bạn muốn ngăn chặn việc thu thập dữ liệu sử dụng này: https://mouseflow.com/opt-out.

9.10 (Các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ và công nghệ phân tích trang web khác để tạo thuận lợi cho việc mua các sản phẩm của chúng tôi mà bạn muốn, bao gồm bằng cách kết nối bạn với các sản phẩm có sẵn trên (các) trang web hoặc trang web di động của đại lý/nhà phân phối/nhà bán lẻ/đại diện được ủy quyền hoặc ứng dụng di động (bao gồm thông qua các nền tảng/thị trường trực tuyến của họ) và để hiểu việc mua hàng của bạn và các hoạt động khác trên (các) trang web đại lý/nhà phân phối/nhà bán lẻ/đại diện được ủy quyền của chúng tôi hoặc ứng dụng di động (bao gồm thông qua các nền tảng/thị trường trực tuyến), liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

9.11 (Các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác hoặc ứng dụng di động khác không nằm trong Chính sách quyền riêng tư này và K-HOMÈS không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nhập dữ liệu nào do đăng ký hoặc truyền thông tin cá nhân do bạn cung cấp.

10. Bản tin/Cập nhật (nếu có)

(Các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi cung cấp tùy chọn đăng ký nhận bản tin/cập nhật sản phẩm, dịch vụ cũng như ưu đãi đặc biệt và khuyến mãi bán hàng. Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và đồng ý với việc gửi bản tin cho bạn, thông tin chi tiết của bạn chỉ được sử dụng để gửi bản tin cho bạn. Bạn có thể rút lại đăng ký của mình tại mọi thời điểm bằng cách gửi thư cho chúng tôi hoặc rút lại thông qua liên kết có liên quan được nêu trong mỗi bản sao bản tin của chúng tôi, nếu có. Chúng tôi sẽ cập nhật từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi rằng bạn đã hủy đăng ký nhận bản tin.

11. Tiếp thị trực tiếp và quyền từ chối

11.1 Tùy thuộc vào cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn và/hoặc tương tác với bạn, chúng tôi có thể, với sự đồng ý của bạn khi được yêu cầu, liên lạc với bạn (ví dụ: qua email, thông báo đẩy và/hoặc tin nhắn văn bản (SMS), điện thoại hoặc nhắn tin qua tài khoản mạng xã hội) về các sản phẩm, dịch vụ và/hoặc xúc tiến bán hàng và hoạt động tiếp thị hiện tại và mới của chúng tôi, nếu có.

11.2 Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện khảo sát để hiểu rõ và xác định nhu cầu và sở thích của khách hàng, đồng thời cải thiện sản phẩm, dịch vụ và (các) trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn có quyền tham gia cuộc khảo sát đó hoặc chọn không tham gia theo quyết định của bạn, (nếu có)

11.3 Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi, bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email tới cskh@khomes.vn.

12. Quyền truy cập, hoàn thành, sửa chữa, cập nhật và chuyển giao Thông tin cá nhân của bạn

12.1 Nói chung, bạn có thể truy cập thông tin cá nhân theo yêu cầu mà K-HOMÈS lưu giữ của bạn và bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật, chuyển, xóa, hủy, đình chỉ, ẩn danh và/hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn mà bạn cho là không chính xác, lỗi thời, không đầy đủ, không liên quan hoặc gây hiểu nhầm.

12.2 Để đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới. Chúng tôi có thể cần hỏi bạn một số câu hỏi để xác minh danh tính của bạn trước khi chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp quyền truy cập, hoặc sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về lý do của chúng tôi và cách bạn có thể tiếp tục giải quyết vấn đề nếu bạn không hài lòng với quyết định của chúng tôi.

13. Thay đổi Chính sách Bảo mật

K-HOMÈS bảo lưu quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư này tùy từng thời điểm để phản ánh những thay đổi đối với thực tiễn xử lý thông tin hoặc nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo luật hiện hành. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày chúng được đăng trên (các) trang web này hoặc ứng dụng di động. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để xem các cập nhật hoặc thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này.

14. K-HOMÈS sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước và nỗ lực hợp lý để đảm bảo giữ thông tin cá nhân của bạn trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành có liên quan.

15.Bảo vệ trẻ vị thành niên

Nếu bạn dưới độ tuổi trưởng thành (nghĩa là dưới 18 tuổi), vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho chúng tôi khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

16. Ngôn ngữ

Các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này được soạn thảo bằng tiếng Việt và có thể được dịch sang ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp.

17. Luật điều chỉnh

Chính sách quyền riêng tư và việc bạn sử dụng trang web này sẽ được điều chỉnh theo mọi khía cạnh của luật pháp Việt Nam mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Để tránh nghi ngờ, luật bảo vệ dữ liệu hiện hành sẽ áp dụng cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, nếu có.

18. Chi tiết liên hệ cho các câu hỏi liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn

18.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách K-HOMÈS xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn lo ngại rằng chúng tôi có thể đã vi phạm quyền riêng tư của bạn và muốn khiếu nại, vui lòng gửi khiếu nại bằng văn bản và gửi qua thư hoặc email đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi sử dụng các chi tiết dưới đây. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn và sẽ thông báo cho bạn về quyết định liên quan đến khiếu nại của bạn ngay khi có thể sau khi được đưa ra.

Ban Giám đốc
Công Ty TNHH K-HOMÈS
10 Đồng Văn Cống
Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 1800 8167
Email: cskh@khomes.vn

(Tính đến tháng 11 năm 2023)

Social Trang chủ Trang chủ Social Linkedin Linkedin Social Facebook Facebook

Chưa có sản phẩm trong danh sách yêu thích

Chưa có sản phẩm trong danh sách so sánh

Cửa hàng Trực tuyến Bosch Home Appliances Vietnam - Free Ship
Giỏ hàng của bạn còn trống
Xem chi tiết giỏ hàng

Phí ship được tính ở Trang Thanh Toán