TƯ VẤN MUA HÀNG 028 7774 8885 (PHÍM 1)

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Công ty TNHH K-HOMÈS (gọi chung là “K-HOMÈS”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) (“trang web”). Vì lợi ích của riêng bạn, vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của trang web (“Điều khoản”) trước khi truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web.

Bạn nên ngừng sử dụng trang web nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản. Trang web được sở hữu và điều hành bởi K-HOMÈS.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

1.1 Nội dung và tài liệu có trong trang web bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, văn bản, đồ họa, thiết kế, hoạt ảnh, tệp âm thanh, tệp video, nhãn hiệu, tên thương mại, tên miền, biểu tượng, khẩu hiệu, biểu tượng công ty, logo, hình ảnh, phần mềm các chương trình và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Sở hữu trí tuệ”) được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, bảo vệ thương mại khác và các hình thức quyền sở hữu trí tuệ khác mà K-HOMÈS, Công ty K-HOMÈS hoặc các công ty liên quan và/hoặc bên thứ ba của K-HOMÈS sẽ luôn có tất cả các quyền, lợi ích và quyền sở hữu.

1.2 Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng rằng K-HOMÈS, Công ty K-HOMÈS hoặc các công ty liên quan của K-HOMÈS sẽ không cấp cho bạn bất kỳ quyền và/hoặc giấy phép nào để sử dụng bất kỳ Sở hữu trí tuệ nào. Bạn không được vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu nào của K-HOMÈS, Công ty K-HOMÈS hoặc các công ty liên quan. Hơn nữa, bạn không được sao chép, dán, phân phối, tải xuống, tái sản xuất, quảng cáo lại, hiệu chỉnh, xuất bản, thay đổi, phổ biến, sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc xử lý bất kỳ phần nào của quyền Sở hữu trí tuệ và/hoặc nội dung của trang web dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

2. Giấy phép sử dụng trang web

2.1 Bạn có thể:

 • (a) Xem các tài liệu trong trang web này;
 • (b) Truy cập các tài liệu trong trang web này;
 • (c) Sử dụng trang web này theo đúng các quy định của Điều khoản. Nếu bạn muốn tải xuống và/hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào có trong trang web cho mục đích tạm thời (chẳng hạn như xem ngoại tuyến). Tuy nhiên, việc tải xuống tài liệu và/hoặc bất kỳ Sở hữu trí tuệ nào có trong trang web này để sao chép và/hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ được thực hiện với sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

2.2 Bạn không được thiết lập liên kết trên bất kỳ trang web nào khác đến trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

3. Các hành động bị nghiêm cấm

3.1 Bạn sẽ, không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, bị cấm thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây khi sử dụng trang web:

 • (a) gửi, đăng, quảng bá và/hoặc truyền trên bất kỳ phần nào của trang web bất kỳ tài liệu/thông điệp nào trái pháp luật, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, gây rối, vô đạo đức, lạm dụng, đe dọa, có hại, hận thù, thô tục, tục tĩu, phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc xúc phạm dân tộc và/hoặc theo cách khác được chúng tôi xác định theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi;
 • (b) gửi, đăng, quảng cáo và/hoặc truyền trên bất kỳ phần nào của trang web bất kỳ tài liệu/thông điệp nào:
  • – khuyến khích sự tàn ác và/hoặc bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ người nào;
  • – mô tả hoạt động tình dục rõ ràng của bất kỳ người nào (dù là trẻ vị thành niên hay không) hoặc bất kỳ người nào theo cách khiêu khích hoặc xúc phạm tình dục;
  • – xúi giục và/hoặc tán thành hận thù, xung đột và/hoặc không khoan dung về chủng tộc, tôn giáo và/hoặc sắc tộc; và
  • – vi phạm quyền của bất kỳ người nào hoặc cấu thành tội hình sự theo luật pháp địa phương hoặc quốc tế;
 • (c) tải lên và/hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;
 • (d) tải lên các tệp có chứa vi-rút hoặc các chương trình gây rối khác;
 • (e) tạo và/hoặc tham gia vào các trường hợp mà theo đó những người dùng khác có thể bị ảnh hưởng khi họ truy cập và/hoặc sử dụng trang web;
 • (f) tiến hành và/hoặc thúc đẩy các hoạt động trái pháp luật và/hoặc vô đạo đức (chẳng hạn như xổ số hoặc mại dâm) và/hoặc những hoạt động sẽ theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi xác định là không phù hợp để tiến hành và/hoặc tiếp tục trên trang web;
 • (g) sửa đổi nội dung và tài liệu có trong trang web và/hoặc việc sử dụng nội dung và tài liệu tương tự dẫn đến vi phạm sở hữu trí tuệ của chúng tôi và/hoặc sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

3.2 Chúng tôi bảo lưu quyền xóa/loại bỏ bất kỳ tài liệu/thông điệp phản cảm và/không phù hợp nào khỏi trang web khi không được K-HOMÈS xác nhận và/hoặc phê duyệt mà không cần thông báo cho bạn. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ với bạn về bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào phát sinh từ quy định này, trực tiếp hoặc gián tiếp.

4. Sản phẩm và dịch vụ

4.1 Mẫu, tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm được cung cấp trên trang web có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

4.2 Các kích thước và màu sắc của các sản phẩm được thấy trên trang web chỉ là ước tính.

4.3 Đơn đặt hàng cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ sẽ có hiệu lực và ràng buộc và tạo thành một hợp đồng pháp lý giữa bạn và chúng tôi chỉ khi được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng.

4.4 Việc xử lý các đơn đặt hàng để mua sản phẩm, dịch vụ và dịch vụ giao hàng và hậu mãi phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng.

4.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào hoặc lỗi do bạn thực hiện khi bạn đặt hàng với chúng tôi, nếu có.

5. Người dùng đã đăng ký K-HOMÈS (Nếu có)

5.1 Là người dùng đã đăng ký của K-HOMÈS, K-HOMÈS sẽ cung cấp cho bạn các mẹo và thủ thuật hữu ích cũng như thông tin mới nhất về sản phẩm đã đăng ký của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn tin tức tiếp thị và quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ, ưu đãi và khuyến mãi của K-HOMÈS. Liên quan đến các ưu đãi và khuyến mãi này, bất kỳ người dùng nào nhận được bất kỳ giải thưởng, thẻ quà tặng, phiếu thưởng, phiếu giảm giá và/hoặc các lợi ích khác (“Phần thưởng”) từ K-HOMÈS thông qua việc sử dụng nhiều và/hoặc tài khoản, địa chỉ email, thông tin giả mạo hoặc hành vi gian lận, sẽ bị mất bất kỳ Phần thưởng nào có được thông qua hoạt động đó và K-HOMÈS bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào đối với người dùng đó.

5.2 Bằng cách đăng ký K-HOMÈS thông qua trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để lập một hợp đồng ràng buộc theo luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực và chính xác khi đăng ký K-HOMÈS thông qua trang web. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc sai sự thật, K-HOMÈS có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản K-HOMÈS của bạn mà không cần thông báo cho bạn. Hơn nữa, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình, đồng thời chấp nhận tất cả các hoạt động có trách nhiệm diễn ra trong tài khoản K-HOMÈS của bạn tại mọi thời điểm.

5.3 Bạn đồng ý thông báo ngay cho K-HOMÈS về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm quy định bảo mật nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ với bạn về bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào phát sinh từ quy định này.

6. Từ chối trách nhiệm

6.1 Chúng tôi không đảm bảo, cam đoan và/hoặc bảo hành, rõ ràng và/hoặc ngụ ý, rằng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web có tiêu đề hợp lý, tương ứng với mô tả, có thể bán được, phù hợp hoặc chất lượng thỏa đáng cho bất kỳ mục đích chung hoặc cụ thể nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong việc cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc phương tiện hỗ trợ và/hoặc dự phòng nào.

6.2 Chúng tôi không đảm bảo, cam đoan và/hoặc bảo hành, rõ ràng và/hoặc ngụ ý, liên quan đến trang web, hoạt động của trang web và nội dung cũng như tài liệu có và/hoặc được đề cập đến trong bất kỳ phần nào của trang web. Trang web và các nội dung cũng như tài liệu được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Chúng tôi không đảm bảo, cam kết và/hoặc bảo hành, rõ ràng và/hoặc ngụ ý, đối với bất kỳ độ chính xác, chất lượng, độ tin cậy, tính đầy đủ, tính kịp thời, khả năng bán được, tính phù hợp cho mục đích chung và mục đích cụ thể, tính không vi phạm và quyền sở hữu.

6.3 Chúng tôi không đảm bảo, cam đoan và/hoặc bảo hành, rõ ràng và/hoặc ngụ ý rằng nội dung và tài liệu có sẵn thông qua trang web hoặc các chức năng liên quan sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các lỗi đó sẽ được sửa chữa hoặc trang web và máy chủ đã và sẽ không có vi-rút và/hoặc các yếu tố gây hại khác.

6.4 Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào, bất kể phát sinh từ hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), hợp đồng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp (bao gồm thiệt hại và/hoặc tổn thất đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) từ việc bạn sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào phát sinh do khiếm khuyết, lỗi, không hoàn hảo, nhầm lẫn, không chính xác trong trang web và sự phụ thuộc vào nội dung và tài liệu của trang web hoặc do không có sẵn bất kỳ phần nào của trang web.

6.5 Bằng cách sử dụng trang web, vui lòng điền đầy đủ thông tin chi tiết và thông tin cá nhân của bạn cho quá trình đăng ký. Ngoài ra, bạn phải tự thiết lập mật khẩu của riêng mình và chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình, nếu có.

6.6 Bất kỳ đơn đặt hàng nào cho các sản phẩm và dịch vụ trên trang web của bạn, đại diện của bạn hoặc bên thứ ba trái phép sử dụng mật khẩu của bạn để mua sản phẩm và dịch vụ với sự đồng ý của bạn hoặc do hành động bất cẩn/sơ suất của bạn, bạn, với tư cách là chủ sở hữu của mật khẩu, đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động ở mọi khía cạnh diễn ra dưới tài khoản và mật khẩu của bạn mà không có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào, nếu có.

6.7 Nếu bạn thanh toán các sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ thuộc sở hữu của người khác mà không có sự cho phép của họ, bao gồm mọi khoản thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ không phù hợp với ý định của chủ sở hữu thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, và chúng tôi bị từ chối bởi chủ sở hữu hoặc ngân hàng/nhà phát hành thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ dẫn đến hàng hóa và dịch vụ không được thanh toán, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sản phẩm hoặc dịch vụ và các thiệt hại khác có thể xảy ra và K-HOMÈS có quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào liên quan đến việc đó, nếu có.

6.8 Mẫu sản phẩm trong trang web có thể khác nhau giữa các quốc gia và sự khác biệt có thể xảy ra trong các dòng sản phẩm khác nhau. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, người bán, đại lý hoặc nhà bán lẻ sản phẩm tại địa phương của bạn để kiểm tra và xác nhận mẫu và phạm vi chính xác của thiết bị cố định có sẵn tại cơ sở của bạn.

6.9 Trong phạm vi cho phép, K-HOMÈS loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý, kể cả sơ suất, đối với bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào liên quan đến nội dung của trang web. Ngoài ra, K-HOMÈS không đưa ra bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào rằng thông tin trên trang web phù hợp để sử dụng ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác ngoại trừ ở Singapore.

7. Bồi thường

Bạn phải bồi thường cho chúng tôi và/hoặc yêu cầu chúng tôi bồi thường mọi lúc đối với mọi hành động, khiếu nại, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ), trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn các khiếu nại được đưa ra bởi các bên thứ ba, khiếu nại về việc vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ, truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp vào máy tính hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến người dùng tài khoản K-HOMÈS và các tổn thất bằng tiền khác mà chúng tôi có thể phải chịu do việc bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web.

8. Chính sách quyền riêng tư và sử dụng thông tin

8.1 Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi như được sửa đổi tùy từng thời điểm.

8.2 Nếu bạn tải lên hoặc cung cấp bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào cho mục đích hoặc trong quá trình truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý rằng nội dung đó sẽ được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư của K-HOMÈS và bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư tại phiên Quyền riêng tư.

9. Liên kết ngoài và Siêu liên kết

9.1 Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba điều hành và/hoặc siêu liên kết đến các trang web không do chúng tôi duy trì và/hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi (“Trang web của bên thứ ba”). Các điều kiện sử dụng và chính sách quyền riêng tư có thể khác đáng kể so với Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của Trang web của bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc truy cập và/hoặc sử dụng Trang web của bên thứ ba.

9.2 Việc sử dụng trang web của bên thứ ba sẽ hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét cẩn thận các điều kiện sử dụng, chính sách bảo mật và các điều khoản và điều kiện khác của Trang web bên thứ ba.

9.3 Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không được coi là có liên quan hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, biểu tượng, phù hiệu và/hoặc các thiết bị khác được sử dụng hoặc xuất hiện trên các trang web liên kết với trang web của chúng tôi.

10. Trẻ vị thành niên

10.1 Nếu bạn sử dụng trang web và/hoặc dịch vụ này, chúng tôi sẽ cho rằng và bạn xác nhận rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc bạn được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình, những người thay mặt bạn đồng ý với toàn bộ Điều khoản.

10.2 Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, bạn nên giám sát cẩn thận việc con/người được giám hộ của bạn sử dụng trang web và/hoặc dịch vụ này. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm xác định xem bất kỳ phần nào của trang web này hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết từ trang web này là phù hợp. Bạn cũng đồng ý thanh toán đầy đủ tất cả các khoản tiền đến hạn liên quan đến bất kỳ (các) đơn đặt hàng hoặc giao dịch nào (nếu có) do con/người được giám hộ của bạn đặt, đồng thời bảo đảm và đảm bảo con/người được giám hộ của bạn tuân thủ đầy đủ các Điều khoản và việc thực hiện đúng hạn nghĩa vụ của mình.

11. Tạm ngừng và chấm dứt

Chúng tôi có toàn quyền quyết định đình chỉ, chặn hoặc chấm dứt quyền truy cập và/hoặc sử dụng trang web của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và đưa ra bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp.

12. Quyền thay đổi và sửa đổi

12.1 Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản theo thời gian. Hơn nữa, chúng tôi cũng có quyền sửa đổi nội dung và tài liệu có trong trang web và/hoặc hủy đơn đặt hàng bất kỳ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn các sửa đổi, hiệu chỉnh và thay đổi giá cả, rút tiền và/hoặc ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào và /hoặc dịch vụ bất cứ lúc nào và theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi.

12.2 Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của các sửa đổi, bạn sẽ ngừng mọi quyền truy cập và/hoặc sử dụng trang web và/hoặc dịch vụ này. Bạn cũng đồng ý rằng bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng trang web sau khi các sửa đổi nói trên sẽ được coi là sự thừa nhận khẳng định của bạn về các sửa đổi nói trên và đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc với các Điều khoản này và các sửa đổi.

13. Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản bị coi là không hợp lệ, vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi Điều khoản và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của phần còn lại của điều khoản.

14. Từ bỏ

Việc K-HOMÈS không thực hiện hoặc bỏ qua việc thực thi bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sẽ không được hiểu hoặc được coi là sự từ bỏ các quyền của K-HOMÈS theo Điều khoản.

15. Xung đột

Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn giữa các quy định của Điều khoản và bất kỳ điều khoản và điều kiện, thông báo, chính sách hoặc tài liệu có liên quan nào khác, thì các điều khoản và điều kiện, thông báo, chính sách hoặc tài liệu có liên quan khác sẽ được ưu tiên áp dụng đối với việc bạn sử dụng phần hoặc mô-đun có liên quan của trang web.

16. Ngôn ngữ

Điều khoản và trang web được soạn thảo bằng tiếng Việt. Điều khoản và trang web có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác và trong trường hợp có xung đột, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp.

17. Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng nêu trên sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam mà không ảnh hưởng đến nguyên tắc xung đột pháp luật. Theo đây, bạn đồng ý với quyền tài phán không độc quyền của tòa án Việt Nam đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến trang web hoặc K-HOMÈS.

(Tính đến tháng 12 năm 2022)

Social Trang chủ Trang chủ Social Linkedin Linkedin Social Facebook Facebook

Chưa có sản phẩm trong danh sách yêu thích

Chưa có sản phẩm trong danh sách so sánh

Cửa hàng Trực tuyến Bosch Home Appliances Vietnam - Free Ship
Giỏ hàng của bạn còn trống
Xem chi tiết giỏ hàng

Phí ship được tính ở Trang Thanh Toán